header
menu_left
 
Borlovagrend

Európában már a középkorban megtalálhatóak a borlovagrendek, melyek a lovagi erények gyakorlásával és felmutatásával - a hűséggel, az odaadással és a mértékletességgel - a bor kultuszának és egy-egy borvidék hagyományinak ápolását tűzték ki célul.

A borrendek a borkultúra megőrzéséért és fejlesztéséért létrejött, sok évszázados hagyománnyal rendelkező, szakmai hagyományőrző szervezetek. Fő feladatuk annak tudatosítása, hogy a mértékkel fogyasztott bor egészséges és természetes ital. A lovagok borvidékük kultúrájának, néprajzának és művészetének is elkötelezett támogatói. Az egyes bortermelő államok borrendjei 1964-ben párizsi székhellyel létrehozták a Federation Internationale des Confreries Bacchique (FICB), a Bacchikus Borrendek Nemzetközi Szövetségét, melynek Magyarország 1978-ban lett tagja.

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségét 1989-ben alapította 13 borrend. E szervezetek ünnepélyes, misztikus, a középkori lovagrendi hagyományokat megidéző külsőségek között esküsznek fel saját borukra, borvidékükre, de sokat tesznek a magyar szőlő- és borkultúráért, a magyar bor ügyének előmozdításáért, illetve a bor kulturált fogyasztásának megismertetéséért és terjesztéséért. Lovagi legendájuk, avatási ceremóniájuk, díszes ruhájuk, zászlójuk, címerük mindig az adott tájegység történelmi hagyományaihoz kötődik. Kisközösségi életük a kellemes bor körüli összejövetelek, közös kirándulások jegyében zajlik, míg borrendi hitvallásukat és céljaikat a nagyobb nyilvánosság előtt borünnepeken, vagy a borhoz kapcsolódó rendezvényeken való részvétellel képviselik és hirdetik. A szövetség nemzetközi szervezetben való aktív tevékenysége, és az évente más-más országban megrendezésre kerülő kongresszusok a magyar bor külföldi megismertetésében játszanak fontos szerepet.

VINUM REGUM, REX VINORUM BORREND TOKAJ


A borrend alapítása: 1987., Sárospatak. 
Az ország nyolcadik borrendje a Tokaj Hegyaljai Állami Gazdasági Kombinát Rákóczi pincéjében alakult meg. Kezdettől fogva tagja a Magyarországi Borrendeknek, és a Bacchusi Borrendek Nemzetközi Szövetségének.(F.I.C.B.-Paris).  

Célja a tokaji bor megismertetése világszerte, a borvidék gasztronómiájának népszerűsítése, valamint a történelmi hagyományok ápolása. Számos nemzetközi kongresszuson képviselte már a tokaji bort, többek között Londonban, Sacramentóban és  Neuchatelben is.  

A rend zászlós bora a Tokaji Aszú.  

 

Alapító tagok névsora:

Dr. Bodnár Sándor, a Vinum Regum Rex Vinorum Borlovagrend régi Nagymestere Dusóczky Tamás, a Vinum Regum Rex Vinorum Borlovagrend új Nagymestere Dr Kovács Tibor, a Tokaj Renaissance Egyesület akkori elnöke

Jelenlegi tagság és tisztségviselők névsora:

  • Dusóczky Tamás: Nagymester
  • Kálmán Zsolt: Ceremónia mester
  • Dr Bodnár Sándor: Főkamarás
  • Müller István: Zászló vivő borlovag
  • Porkoláb János: Főpohárnok
  • Stumpf Bálint: Kamarás

A borrend működéséért a Tokaj Reneszánsz - Tokaji Nagy Borok Egyesülete felelős .

A borlovagrend rendezvényei közül kiemelkedő fontosságú a lovaggá ütés szertartása. E ceremónia az ősi hagyományok megőrzésén alapul, és egy - hosszú évek során kidolgozott szabályokat felsorakoztató - forgatókönyv szerint történik. A forgatókönyv nem csak az események sorrendjét, hanem a különböző jelmezeket és kellékeket, titulusokat, továbbá tisztségviselők részvételét is meghatározza. 

Avatási ceremónia:

 

Az avatás a ceremóniamester bejelentését követően kezdődik. A jelölt első próbatétele a színbor elválasztása, azaz borfejtés egy gönczi hordóból. Ha a jelölt sikeresen teljesítette feladatát, következhet a második próbatétel: hogy a drága "nedű" el ne folyjon, kalapács és zechamer segítségével meg kell húznia a hordó abroncsvasait. A próbatétel sikerességét vagy sikertelenségét a főpohárnok jelzi. Amennyiben a jelölt a próbákon megfelel, szívére tett kézzel egy gönci hordón álló tokaji palackra kell hűségesküt tennie.

Az eskü szövege:

"Én ünnepélyesen fogadom, hogy a Tokaji Vinum Regum, Rex Vinorum Borlovagrend előírásait megtartom, a Tokaji bor hírnevének megőrzéséért és annak elterjesztésével munkálkodom. Továbbá hívem vallom és terjesztem, hogy a Tokaji a borok királya és a királyok bora, és XIV. Benedek pápa köszönő szavaival ürítem poharam: "Boldog a királynő, aki küldött, boldog a föld, amely termett és boldog vagyok én, aki iszlak"

Az eskütétel után a jelölteket a Nagymester aszúkeverő lapáttal lovaggá üti, miközben az alábbiakat ismerteti: "Én a Tokaji Vinum Regum, Rex Vinorum Borlovagrend Nagymestere a nagyra becsült méltóságokkal egyetértésben és a Nagytanácstól kapott hatalmam által Önt a Tokaji Vinum Regum, Rex Vinorum Borlovagrend tagjává fogadom. Engedélyezem, hogy minden ünnepélyes alkalom során viselje a megkülönböztető jelvényünket. A letett hűségeskü alapján a Borlovagrend tagjává ütöm. "Én a Tokaji Vinum Regum, Rex Vinorum Borlovagrend lovagjává ütöm! Élj boldogan, a Tokaji bor kísérje utadat!" A Főkamarás ezek után átadja az oklevelet, a borrendi jelvényt, és a névre szóló 5 puttonyos tokaji aszút.

A borrend számos hazai, és nemzetközi szaktekintélyt, borkedvelőt avatott már lovagrendi tagjává.

 

 

 

  directinfo logó