header
menu_left
 
Historia Tokajskiego Bractwa Kawalerów Wina "Vinum Regum Rex Vinorum".

Początki cechów i bractw winiarzy sięgają Średniowiecza. Powstawały one w większości znanych regionów winiarskich aby pielęgnować zawodowe tradycje i celebrować uroki wina. Tokajskie Bractwo Kawalerów Wina  powołano w 1987, w piwnicach Rakoczego w Tokaju, miejscu, w którym rycerstwo siedmiogrodzkie wybrało w 1526 roku Jana Zápolyę na króla Węgier. Wśród znakomitych założycieli bractwa znaleźli się: Dr. Sándor Bodnár, (który został później jego Wielkim Mistrzem), András Bacsó, László Kubus, István Müller i János Porkoláb.


27 maja 1987, delegaci z Narodowego Stowarzyszenia Winnych Bractw Bacchusa odwiedzili Tokaj i wtedy też odbyły się pierwsze inicjacje. Od tego czasu członkowie tokajskiego bractwa aktywnie działają w narodowym stowarzyszeniu. W 1999 tokajskie bractwo dokonało zmian w swoim Wielkim Zgromadzeniu, związanych z przyłączeniem bractwa do stowarzyszenia Tokaj Renaissance. Zgromadzenie liczy obecnie dwudziestu członków a specjalne funkcje pełnią w nim następujące osoby:
Wielki Mistrz: Tamás Dusóczky
Kanclerz: Dr. Sándor Bodnár
Mistrz Ceremonii: Zsolt Kálmán
Podczaszy: János Porkoláb
Ambasador: István Müller


Bractwo posiada swój kodeks etyczny i wymaga od swoich członków jego przestrzegania. Wszystkie ceremonie odbywają się według ściśle ustalonego porządku i przebiegają w nastroju podniosłej powagi, wzmacnianym przez starannie opracowane kostiumy, flagi i miejsce w którym się odbywają: tę samą piwnicę, w której wybrano w XVI w. Jana Zapolyę na króla Węgier.


Nowi kandydaci muszą uzyskać akceptację wszystkich członków Wielkiego Zgromadzenia. Tylko oddani mu całym sercem sprzymierzeńcy Tokaju, wierzący w jego przyszłość i gotowi do poświęceń na jego rzecz, mogą liczyć na uzyskanie członkostwa. Obecnie do bractwa należy około 160 osób, a wśród nich znajdują się: Jacques Delors, Otto von Habsburg , Egon Klepsch i Robert Tinlot (przewodniczący  OIV, Międzynarodowej Organizacji Winorośli i Win), by przywołać imiona tylko niektórych. Inicjacje odbywają się każdego roku w ostatnią sobotę maja.


Ceremonia inicjacji – bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w rocznym cyklu życia bractwa – przebiega według z dawna ustalonego obyczaju. Kandydaci poddawani są sprawdzianom ze starego rzemiosła tworzenia wina: muszą przelać świeże wino do beczek, nabijają też obręcze na dębowe klepki za pomocą tradycyjnego bednarskiego młotka. Dopiero po przejściu wszystkich prób kandydat zapraszany jest przed oblicze Wielkiego Mistrza aby złożyć następujące ślubowanie:


Uroczyście przysięgam, że będę przestrzegać praw Bractwa Tokajskiego “Vinum Regum Rex Vinorum”. Zobowiązuję się szerzyć sławę wielkich win tokajskich. Wierzę i będę pomagał innym dzielić tę wiarę, że Tokaj jest winem królów i królem win i spełniam mój puchar ze słowami dziękczynienia papieża Benedykta XIV:
„Błogosławiona królowa, która cię przysłała,
Błogosławiona ziemia, która cię zrodziła,
Błogosławiony i ja, który cię wypijam.” Wówczas Wielki Mistrz mianuje szczęśliwych kandydatów za pomocą winiarskiego mieszadła. Nowi członkowie otrzymują świadectwa potwierdzające udane przejście prób i przyjęcie do Bractwa Tokajskiego.

  directinfo logó