header
menu_left
 
Nasze stowarzyszenie

Tylko nieliczni entuzjaści wina wiedzą, że Tokaj dał światu pierwszy system klasyfikacji winnic. Ta osiemnastowieczna klasyfikacja podzieliła około 13% regionu na parcele pierwszej, drugiej i trzeciej klasy (stanowiące odpowiedniki francuskich crus). W 1991 roku kilkoro winiarzy, będących właścicielami klasyfikowanych winnic postanowiło połączyć siły aby przywrócić dawną świetność regionowi będącemu najstarszą i niegdyś szeroko uznaną ojczyzną naturalnych win słodkich.

W tym celu, w 1995 roku, osiem dużych i średnich winnic powołało stowarzyszenie „Tokaj Renaissance”. W kolejnych latach stowarzyszenie przyjmowało nowych członków i zrzesza obecnie 20 najlepszych winnic regionu, w tym także niewielkie posiadłości rodzinne.
Wszystkie one przestrzegają ścisłych zasad produkcji wina zawartych w Karcie Stowarzyszenia.

Naszym celem jest:
- ochrona i głoszenie sławy wielkich win tokajskich, w oparciu o rzeczywiste walory najlepszych winnic regionu i jego unikalne tradycje tworzenia win,
- promocja win tokajskich i regionu tokajskiego jako całości, rozwój turystyki winnej w regionie zaliczonym do Miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- udział w targach i prezentacjach win a także organizowanie wizyt studyjnych dla publicystów i innych osób profesjonalnie zajmujących się winami.


  directinfo logó